Reglament

Reglament del TRAIL L’ARBOÇ. DIUMENGE, 13 de MARÇ de 2022

Article 1. LA  PROVA.

El diumenge 13 de març de 2022 se celebrarà el 9è Trail de l’Arboç.

Es tracta de 2 curses amb 2 circuits diferents però amb trams comuns, el MINI-TRAIL 6.5K amb 87m+, el TRAIL 13.5K amb 254m+. A banda, també es realitzaran 2 caminades, una de 6.5 km i un altre de 13.5 km, pels mateixos circuits que les trails.

L’objectiu del MINI-TRAIL és donar cabuda aquells participants que s’inicien al Trail oferint una prova amb una distància més curta. Al MINI-TRAIL només hi hauran premis pels 3 primers i primeres en arribar a meta, i només al primer/a corredor/a local, sense haver premis per categories. Continuarem potenciant els premis a la prova Trail 13.5K, que forma part de la Lliga Trail Tgn.

Enguany és la 4a edició que s’organitza la cursa des de l’Ajuntament de l’Arboç i amb la col·laboració de l’entitat local sense ànim de lucre CLUB ESPORTIU L’ARBOÇ.

ES TRACTA DE 2 CURSES COMPETITIVES I DOS CAMINADES NO COMPETITIVES.

LES INSCRIPCIONS I EL CRONOMETRATGE EL PORTA A TERME ATHLETIC EVENTS.

Article 2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.

La prova estarà limitada a 300 participants sumant totes les modalitats.

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la participació amb cadira de nens, patins o similars.

 • L’edat mínima per participar a la CAMINADA 6.5K és 8 anys. En cas de menors d’edat serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.

En cas dels menors de 8 anys que vulguin participar, serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a. Contacteu al correu:  info@esportiularboç.club

 • L’edat mínima per participar al MINI-TRAIL 6.5K i a la CAMINADA 13.5K és 12 anys. En cas de menors d’edat serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.

En cas dels menors de 12 anys que vulguin participar, serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a. Contacteu al correu:info@esportiularboç.club

 • L’edat mínima per participar al TRAIL 13.5K és 16 anys. En cas de menors d’edat serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.

En cas de menors de 16 anys que vulguin participar, contacteu al correu:info@esportiularboç.club

 • IMPORTANT: Circulació oberta al trànsit. Cap dels 2 circuits té la circulació de vehicles a motor restringida, per tant, és responsabilitat dels participants fer ús de les normes del codi de circulació en tot moment. L’organització ha previst voluntaris per més de 40 punts del circuit per vetllar per la seguretat dels corredors i caminants.

Tindrem presència de Policia Local a la cruïlla de la N-340, tant d’anada com de tornada, i demanem presència de Mossos d’Esquadra i/o Policia/Protecció Civil als altres 2 punts de carreteres locals, concretament a la carretera BV-2116.

Cada participant pren part a la cursa i caminada sota la seva responsabilitat i ha de disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

Article 3. ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS I PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT

L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i d’una assegurança d’accidents esportius segons la legislació vigent.

3.1 PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT.

1. Els participants hauran d’alertar al punt de control o avituallament més proper qualsevol tipus d’accident per poder activar si cal l’atenció de l’ambulància i posterior desplaçament al centre mèdic assignat per la pòlissa d’assegurança d’accidents.

2. Si un participant es fa mal o es troba indisposat, els altres participants estan obligats a socorre’l i ajudar-lo.

3. Es recomanable tenir el telèfon de l’organització 640556351 memoritzat al mòbil per poder informar de qualsevol incidència durant la marxa o cursa. En cas de necessitat de ser atesos per un servei mèdic, durant la cursa i/o post-cursa heu de trucar al telèfon anterior (640556351) per donar avís i activar el protocol d’actuació post-accident.

LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA TÉ CONCERTATS ELS SEUS PRÒPIS CENTRES MÈDICS. L’ACCIDENTAT HA D’ANAR AL CENTRE MÈDIC QUE DESDE L’ORGANITZACIÓ SE L’INFORMI, I SEMPRE AMB EL CORRESPONENT PARTE D’ACCIDENTS QUE L’ORGANITZACIÓ HA DE FACILITAR PRÈVIAMENT A L’ACCIDENTAT.

En cas que un participant decideixi pel motiu que sigui (el dia de la cursa o dies posteriors) anar a un centre mèdic concret, sense el parte mèdic que ofereix l’organització i a un centre mèdic que no té cobertura per la pòlissa d’assegurança que té contractada l’organitzador, en aquest cas, el participant haurà d’assumir el cost total del servei mèdic que hagi utilitzat.

Article 4. HORARIS I TEMPS MÀXIM DE PARTICIPACIÓ.

LLOC DE SORTIDA I ARRIBADA

El lloc de sortida i arribada serà a l’avinguda Via Augusta, 4, de l’Arboç, al costat del Poliesportiu Municipal.

HORARI DE SORTIDA:

Cursa Trail 6.5 K i 13,5K: 09.30 h

Caminada 6.5 K i 13,5K: 09.30 h

TOTS ELS PARTICIPANTS HAN D’ANAR AMB MASCARETA EN EL MOMENT DE LA SORTIDA i fins a un minut aproximadament després de sortir, llavors tant els participants de la Cursa com els de la Marxa se la podran treure.

El temps màxim per completar el recorregut serà de 3,5 h.

La cruïlla de la N-340, en el recorregut de tornada, deixarà de tenir presència policial a les 12.30 h. Per tant, els participants hauran de fer ús del pas de vianants i del semàfor.

Article 5. INSCRIPCIONS.

Les inscripcions es podran efectuar presencialment a la Casa de Cultura (carrer Major 37 de l’Arboç). (TRAMITACIÓ PRESENCIAL ONLINE)

Inscripcions Online a:                           www.athleticevents.net

Informació:                                          info@esportiularboc.club

Preus i terminis:                                               publicats a la web i cartells promocionals

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.

Article 6. OBLIGATÒRIETAT D’ANAR AMB EL DORSAL.

El dorsal ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible.

En cap cas es permetrà córrer la cursa sense dorsal.

La caminada és una activitat SENSE CRONOMETRATGE i NO COMPETITIVA.

El temps de la caminada no serà enregistrat.

Article 7. RECORREGUTS i AVITUALLAMENTS:

Els recorreguts estan degudament senyalitzats, amb cintes i fletxes. Tenim també organitzats als voluntaris de l’organització per més de 40 punts aproximadament.

En el Trail 6.5K i Caminada 6.5K  hi haurà avituallament a l’arribada (beguda, fruita i barreta energètica)

En el Trail 13.5K i Caminada 13.5K i haurà avituallament a l’arribada (beguda, fruita i barreta energètica) i en el punt kilomètric 8.0 (avituallament líquid). L’avituallament sòlid serà una barreta energètica que rebrà cada corredor a la seva bossa prèviament.

 • Els participants hauran de dipositar els residus de l’avituallament a les bosses i cubells presents al propi avituallament.
 • Els corredors hauran d’omplir d’aigua o isotònica als seus bidons o similars.

Article 8. SERVEIS AL CORREDOR

Hi haurà un servei d’ambulància.

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l’organització queden prohibits durant la cursa.

Tots els participants rebran la denominada bossa del corredor, que inclourà:

 • Una motxilla Gym Sac
 • Una samarreta tècnica d’alta qualitat marca Spall
 • Beguda al finalitzar la prova
 • Avituallament amb barreta energètica i fruita

Les inscripcions donen dret a una samarreta d’obsequi. L’organització garanteix la talla de samarreta per a inscripcions realitzades fins el 18 de febrer de 2022. Les inscripcions posteriors fins el 6 de març de 2022 tindran samarreta però sense la garantia de poder escollir la talla.

No es realitzaran inscripcions després del 6 de març de 2022.

Article 9. TROFEUS I INSCRIPCIONS GRATUÏTES

Rebran inscripció gratuïta per l’edició del 2023 els tres primers de la general de les 2 distàncies: 6.5K i 13.5K, tant categoria masculina com femenina. Rebran també inscripció gratuïta el primer/a corredor/a local de cada distància 6.5K i 13.5K. Seran un total de 16 inscripcions gratuïtes.

Rebran trofeu:

GENERAL ABSOLUTA: (12 trofeus)

 • Els 3 primers i 3 primeres al MINI-TRAIL 6.5K.
 • Els 3 primers i 3 primeres al TRAIL 13.5K.

PREMIS LOCALS: (8 trofeus). El premis locals són acumulatius.

 • El primer/a local al MINI-TRAIL 6.5K (trofeu de ceràmica).
 • Els 3 primers i 3 primeres locals al TRAIL 13.5K (trofeu de ceràmica pel primer/a)

PREMIS PER CATEGORIES Trail de 13,5 k : (10 trofeus). Els premis per categories NO són acumulatius

 • Primer  i primera de categoria SUB21, SENIOR, VETERÀ, MÀSTER I MÀSTER PLUS.

JUNIOR21 : 2006 al 2002 ( menors de 18 anys amb autorització tutor/tutora)

SÈNIOR: 2001 al 1983.  

VETERÀ: 1982 al 1973. 

MÀSTER: 1972 al 1963.  

MÀSTER PLUS: 1962 i anteriors. ·

Article 10. CLASSIFICACIONS, FOTOGRAFÍES I VÍDEO.

Les classificacions es penjaran al web www.athleticevents.net

Les fotografies i vídeo es publicaran a la pàgina oficial del Trail a la següent pàgina de facebook: https://www.facebook.com/TraillArboc/

Article 11. DESQUALIFICACIONS.

Els responsables de la cursa estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2.- Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.

3.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 12. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ CONTRA LA COVID-19.

 • Les persones diagnosticades o malaltes per COVID19, que no hagin superat la malaltia o sense alta mèdica no podran participar en l’esdeveniment esportiu sigui quina sigui la seva funció.
 • L’organització designarà un responsable de seguretat o coordinador per poder fer complir les recomanacions descrites en aquest document.
 • Enguany no hi haurà servei de guarda-roba, ni vestuaris, ni dutxes.
 • El participant ha de presentar-se a la competició amb l’equipament esportiu posat i si s’escau portar roba de recanvi per canviar-se al cotxe, al no haver servei de vestidors ni dutxes.
 • Les sortides es faran en una zona ampla i es faran 2 calaixos. Un pels corredors/es i un altre pels caminants. La sortida de cada modalitat serà conjunta però s’haurà de dur mascareta en el calaix de sortida i mantenint distància.
 • TOTS ELS PARTICIPANTS HAN D’ANAR AMB MASCARETA EN EL MOMENT DE LA SORTIDA i fins a un minut aproximadament després de sortir, llavors tant els participants de la Cursa com els de la Marxa se la podran treure.

Article 13. DECLARACIÓ RESPONSABLE (COVID19)

Tots els participants al 9è Trail de l’Arboç subscriuen amb la seva inscripció la següent declaració responsable respecte la Covid-19:

DECLARO RESPONSABLEMENT

Que en relació amb la COVID-19 no concorren en la meva persona cap de les següents circumstàncies:

 • No presento cap simptomatologia (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altra quadre infecciós.
 • No he estat en contacte proper amb alguna persona o persones amb simptomatologia provable o confirmada per infecció de COVID-19 en els 10 dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document.

En el cas de menors, ho subscriu el seu representant legal signant de l’autorització paterna/materna.

Article 14. DRETS DE L’ORGANITZADOR.

L’organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

Article 15. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, al REGLAMENT ( UE ) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, l’informen que:

Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament  inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i del que és responsable Athletic Events, s.l.

Així mateix, d’acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem:

Athletic Events, S.L., cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents. En qualsevol cas, Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per correu electrònic a info.athleticevents@gmail.com

L’atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 16. RENÚNCIES I AUTORITZACIONS.

L’organització, no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació. Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l’esdeveniment.

Els participants autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tenir dret a rebre cap compensació econòmica. Els participants també autoritzen a l’organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició. Els participants autoritzen als organitzadors i al Club Esportiu l’Arboç per ser informats de qualsevol esdeveniment esportiu relacionat amb curses i/o caminades realitzades al municipi de l’Arboç.

L’organització, no es fa responsable dels objectes dipositats al guarda roba.

L’atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.