Reglament

Reglament de la Cursa i la Caminada 5Km Run4vinyes

Article 1

El diumenge 5 de Maig es celebrarà la 1a Cursa Solidària 5KM  Run4Vinyes a l’Arboç, per un circuit mixte entre vinyes, i la 1a edició de la Caminada Familiar 5KM. La cursa 5KM es tracta d’una activitat competitiva sense cronometratge de xip.

La inscripció a la Cursa i la Caminada 5KM inclou: una samarreta tècnica, avituallament i botifarrada.

Els donatius seran destinats a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per la recerca del càncer infantil.

Article 2

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetrà la participació amb patins o similars.

L’edat mínima per participar a la cursa 5km és de 12 anys. En cas de menors, sempre serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a. Aquesta s’haurà de presentar el dia de la recollida del dorsal.

Els menors de 5 anys podran participar a la caminada de forma gratuïta. Acompanyats sempre per un adult inscrit. Aquestos no rebran samarreta. Amb 6 anys o més, el preu de la inscripció és el mateix que un adult. Si un menor de 5 anys vol rebre “la camiseta” haurà de realizar la corresponent inscripció.

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la. L’organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil i d'una assegurança d'accidents esportiu segons la legislació vigent.  

Article 3

SORTIDA INICIAL DE LA CURSA I SEGUIDAMENT DE LA CAMINDA 5KM DESDE L’ESCOLA CAMP JOLIU A LES 10:00H. El temps màxim per completar el recorregut  serà de 1h i 30min.

Article 4                                                                  

1.            Inscripcions Online a:    www.athleticevents.net 

Preus i terminis publicats a la web.  En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.

Article 5

El dorsal ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible.

En cap cas es permetrà córrer la cursa sense dorsal.

Article 6

El recorregut del circuit  està degudament senyalitzat. . Hi haurà  avituallament al km 2,5km i a l'arribada.

Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden prohibits durant la cursa.

Article 7

Trofeus :  als 3 primers classificats de la general masculina i femenina. 

Medalles als primers classificats de primaria i secundaria.  

Article 8

Desqualificacions:

El responsable de la cursa estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.

3.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 9

L’organització es reserva el dret de modificar o canviar elements   per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.

Article 10

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informen que:

Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament  inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i del que és responsable Athletic Events, s.l.

Així mateix, d'acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem:

Athletic Events, S.L. ,  cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents .  En qualsevol cas, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per  correu  electrònic a info.athleticevents@gmail.com 

L'atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 11

La organització,  no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació.  Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment.

Els participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tenir dret a rebre cap compensació econòmica.  Els participants també autoritzen a la organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició.

Els participants autoritzen als organitzadors i a l’Escola Camp Joliu de ser informats de qualsevol esdeveniment esportiu relacionat amb curses i/o caminades que es puguin portar a terme.