Reglament

Article 1

El  diumenge  28 de gener  de  2018 a les 8:30 h. es celebrarà  la 7a MARXA CASTELLS DEL BAIX GAIÀ.    

Article 2

La prova uneix en una caminada no competitiva els castells d’Altafulla, Ferran, La Riera (Castellot), El Catllar i Tamarit. Tot el recorregut tindrà com a eix central la llera del riu Gaià, i un dels punts de pas serà la desembocadura del mateix.

La sortida dels participants es donarà a les 8’30 h. del matí del dia 28 i tindran un marge de 7’30 h. per completar els 26 Km. de que consta el recorregut. S’establiran diferents controls de pas per a certificar al final del trajecte que els participants l’han completat en la seva totalitat. Els controls coincidiran amb els diferents avituallaments, sòlids i líquids:

1. Castellot.

2. Ardenya.

3. El Catllar.

4. La Móra.

5. Altafulla: dinar, final de recorregut.

Els i les participants disposaran d’un temps mínim i un màxim per a passar pels diferents controls. Així està calculat que els controls de pas s’obriran per als participants que portin una velocitat mitja aproximada de 8Km/h. i es tanquin una vegada ho hagin fet els que portin un ritme de 3’5Km/h.

Al final del recorregut tots i totes les participants podran gaudir d’una calçotada popular.

Article 3

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No està permesa la participació en bicicleta, cadira de nens o gossos.

L’edat mínima per participar és de 16 anys. En cas de menors, és necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.

 

Cada participant pren part a la marxa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent.   

Article 4

El dorsal  es lliurarà el divendres 26 a Bikila Tarragona  entre les 17 i les 20:30h, dissabte 27 de gener entre les 17  i les 19 h. al Centre d’Entitats del Parc del Comunidó d´Altafulla i el diumenge 28 de gener a partir de las  7:00 h. fins a les 8:00 h. al mateix lloc.

Article 5

Termini i preus d’inscripcions:

Marxa i calçotada :                                    

Fins  31/12/17 .................................................... 22 €                             

Des de el 1/01/2018 Fins  25/01/18...................  25 €                                                            

En  cap cas es retornarà el preu de la inscripció.

Les inscripcions es podran efectuar presencialment a:

Altafulla: Gelateria La Perla, C/ Cantó de la Vila , 2.

Tarragona : Athletic Events, Avda. President Francesc Macià 5.

Per internet a :

http://www.athleticevents.net       

informació: info@athleticevents.net 

Les inscripcions es tanquen el dijous 25 de  gener a les 22:00 hores o en arribar als 500 inscrits.

Article 6

El pitrall ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta i ben visible.

En cap cas es permetrà fe la marxa sense pitrall.

 

El recorregut del circuit estarà degudament senyalitzats.  

 

La prova compta amb servei de guarda-roba i dutxes (poliesportiu municipal).

Article 7

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden prohibits durant la cursa.

És obligatori que els participants portin telèfon mòbil per a poder informar de qualsevol incidència o accident que es pugui produir al llarg del recorregut.

Article 8

Desqualificacions:

El servei mèdic de la competició i el director tècnic estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol participant que manifesti un mal estat físic.

2.- Tot participant  que no realitzi el recorregut complet.

3.- La persona  que doblegui o manipuli la publicitat del dorsal incorrectament.

4.- El participant que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització al marge del que està estipulat a l’article 9 d’aquest reglament.

Article 9

En cas de que la prova s’hagi de suspendre per causes meteorològiques o de força major aliena a l’organització, no es reemborsarà la inscripció. Es farà entrega de la bossa del participant i es realitzarà la calçotada en un espai condicionat per l’organització.

Article 10

 L'organització,  no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació.  Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment.

Els participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tinguin dret a rebre cap compensació econòmica.

El participant, pel sol fet de formalitzar la inscripció  accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora.