Reglament

Reglament de la caminada i cursa

Article 1

Diumenge 19 de juny es celebrarà  la 1ª Caminada / Trail d’Iniciació Solidària de l’Institut de l’Arboç ( L’Arboç ).     

Es tracta d’una activitat SENSE CRONOMETRATGE i NO COMPETITIVA.

Article 2

Poden prendre-hi part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quan s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma. No es permetra la participació amb, cadira de nens, patins o similars.

L’edat mínima per participar a la Trail d’iniciació es 12 anys. En cas de menors, sempre serà necessària l’autorització expressa del pare/mare o tutor/ra.

Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i ha de disposar d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil i d'una assegurança d'accidents esportiu segons la legislació vigent. 

Article 3

Sortida de la caminada i de la TRAIL: sortida conjunta a les 9:30 h.  

El temps màxim per completar el recorregut  serà de 2h i 30min.   

Article 4                                                                   

Les inscripcions es podran efectuar presencialment a:

  1. Casa de Cultura. Carrer major 37. L’Arboç.
  2. Institut de l’Arboç. Carrer Pompeu Fabra, s/n. L’Arboç.

Inscripcions Online a: www.athleticevents.net  

Informació:                  info.athleticevents@gmail.com

Preus i terminis publicats a la web i cartels.

En cap cas es retornarà el preu de la inscripció.

Article 5

El dorsal ha d’anar col·locat a la part davantera de la samarreta en lloc ben visible.

En cap cas es permetrà córrer la cursa sense dorsal.

La caminada / trail és una activitat SENSE CRONOMETRATGE i NO COMPETITIVA.

El temps de la cursa no serà enregistrat.

Article 6

El recorregut del circuit  està degudament senyalitzat. Hi haurà  avituallaments al km 4 i a l'arribada. Circuit mesurat  pel Departament d’Educació Física.

La prova compta amb servei de guarda-roba, vestidors, dutxes.

L’organització disposa de vehicles per al control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes o els vehicles motoritzats que no pertanyin a l'organització queden prohibits durant la cursa.

Article 7

OBSEQUI ALS PRIMERS EN ARRIBAR

Als 3 primers de la general masculina i femenina. Rebran una inscripció gratuïta per a la

1ª CURSA CONTRA EL CÀNCER a L’ARBOÇ, el proper 2 d’octubre de 2016.

Article 8

No es publicaran classificacions perquè es una cursa no competitiva.  

Article 9

Desqualificacions:

El responsable de la cursa estaran facultats per desqualificar i retirar durant la prova:

1.- Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.

2.-Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.

3.- L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització.

Article 10

La organització es reserva el dret de modificar o canviar elements de la bossa del corredor  per causes alienes a la pròpia organització i la modificació de quelcom article del present reglament.   

Article 11

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Que en compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de         desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’informen que:

Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament  inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i del que és responsable Athletic Events, s.l.

Així mateix, d'acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem:

Athletic Events, S.L. ,  cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents .  En qualsevol cas, Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per  correu  electrònic a info.athleticevents@gmail.com  

L'atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.

Article 12

La organització,  no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin causar/causar-ne els participants i espectadors durant aquesta competició, quedant sota la seva responsabilitat, el seu estat de salut per a la participació.  Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal, que pugui derivar-se de la participació a l'esdeveniment.

Els participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tenir dret a rebre cap compensació econòmica.  Els participants també autoritzen a la organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició.

La organització, no es fa responsable dels objectes dipositats al guarda roba.

L'atleta, pel sol fet participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.