Formulari d'inscripció

KIDS RUN - RODA DE BERÀ - 18-08-2018

Preu de la inscripció: 2€
Formulari d'inscripció:
* Nom
* Cognoms
* Data naix.
* DNI
* Telèfon
* Correu electrònic
* Sexe
Club
* Població
He llegit i accepto el reglament i les cláusules de la prova.
* Camps obligatoris


Clàusula de confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

Els participants autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a l'enregistrament total o parcial de la seva participació, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense tenir dret a rebre cap compensació econòmica. Els participants també autoritzen a la organització a la publicació de classificacions, fotografies i qualsevol comunicació relacionada amb la competició.

Que en compliment de l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l'informen que:

Les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament inscrit al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i del que és responsable Athletic Events, s.l.

Així mateix, d'acord amb l'establert per la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic en el seu article 21; Athletic Events, S.L., cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades personals facilitades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents. En qualsevol cas, Vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes per correu electrònic a info.athleticevents@gmail.com

L'atleta, pel sol fet de participar accepta aquest Reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió Organitzadora o el jutge àrbitre.